Ulama Ahlul Wara’; Syaikh Abdul Baqi al-Qulayni

4. Kelleney

Beliau lahir di Desa Qulain, Propinsi Kafr al-Syaikh. Desa Qulain merupakan desa yang terkenal sebagai desa yang melahirkan banyak ulama. Beliau mulai menghafalkan al-Qur’an dan dasar-dasar ilmu agama di desa tersebut.

Di tahun berikutnya beliau hijrah ke Kairo. Al-Azhar merupakan pilihan beliau untuk mendalami ilmu agamanya. Syaikh Abdul Baqi al-Qulayni kemudian berguru kepada para ulama termasyhur, yaitu Syaikh Ibrahim al-Barmawi dan Syaikh Muhammad al-Nasyrati kala beliau berdua yang pernah menjadi Syaikh al-Azhar,

Pada tahun 1120 H/1708 M Syaikh Muhammad al-Nasyrati.wafat, kemudian diangkatlah Syaikh Abdul Baqi al-Qulayni sebagai Syaikh Al-Azhar

Beliau menganut madzhab Maliki. Selain menjadi Syaikh al-Azhar, aktifitas beliau sehari-harinya adalah mengajar dan juga mengisi halaqah-halaqah ilmiyah di Al-Azhar. Beliau terkenal wara’ dan berkeinginan untuk menjadikan muridnya orang-orang yang hebat, sehingga karya-karya beliau tidak terkenal.

Beberapa karya beliau diantaranya:

–       Syarh al-Risalah

–       Syarh al-Nuriyah

–       Al-Ajurumiyah

Diantara beberapa murid beliau yang telah disebutkan oleh al-Jabarti adalah salah satunya Syaikh Muhammad Shalahuddin al-Barlasi, al-Barlasi merupakan ulama yang hebat bermadzhab maliki dan produktif dalam berkarya.

Pada tahun 1132 H/1719 Syaikh Abdul Baqi al-Qulayni meninggal dunia disaat beliau berusia 82 tahun.

Be Sociable, Share!

Komentar Anda

Komentar

Share