Imam al-Bushiri

albushiriImam al-Bushiri

Pemilik Burdah Rasulullah SAW.

Nama lengkapnya Muhammad bin Said bin Hammad al-Shanhaji al-Bushiri, seorang ulama sufi yang sangat terkenal dengan burdahnya. Beliau lahir pada 1 Syawal 608 H./ 7 Maret 1213 M. di daerah Bushir Bani Suwaif Mesir, dari keluarga yang asal-usulnya berasal dari suku Shanhajah, suku terbesar di Afrika Utara.

Syaikh al-Bushiri pindah ke Mesir bersama orang tuannya. Selama di Mesir beliau berguru kepada para ulama Mesir.

Diantara murid beliau adalah Syiakh Atsiruddin Muhammad bin Yusuf yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Hayyan al-Andalusi, Fathuddin al-Andalusi yang lebih dikenal dengan sebutan Sayyid al-Nas, dan lainnya.

Selain kepiawaiannya dalam menyusun syair, utamanya pujian-pujian kepada Baginda Rasulullah SAW., Imam al-Bushiri juga dikenal memiliki khat (tulisan) yang bagus. Seni tulis ini beliau belajar dari Syaikh Ibrahim bin Abu Abdillah al-Mishri yang kesohor dalam seni ini hingga setiap minggu ada seribu pelajar yang belajar seni khat kepadanya.

Ketika masih muda Imam al-Bushiri banyak diberi amanah tugas kenegaraan, baik di Kairo maupun di daerah-daerah. Beliau bekerja sebagai juru tulis di kantor-kantor pemerintah. Demikian juga beliau pernah menjabat sebagai pimpinan di kantor pemerintah daerah Sharqia. Namun karena beliau melihat bejatnya para pegawai di sana, beliau pun menyatakan keluar dari pekerjaan tersebut. Kemudian beliau pergi dan berguru kepada Imam Abu al-Hasan al-Syadzili dan muridnya Abu al-Abbas al-Mursi.

Imam al-Bushiri sangat mashur dengan syair-syair pujiannya kepada Baginda Rasulullah SAW.. Karya monumentalnya “al-Burdah” menjadi inspirasi para penyair madaih setelahnya. Beliau wafat pada tahun 695 H./1295 M. dalam usia 87 tahun, dan disemayamkan di Alexandria. (ruwaqazhhar.com)

Be Sociable, Share!

Komentar Anda

Komentar

Share